Sag


18/05012

  • Betalingsloven - gældende
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende

Reservation og opkrævning af udeblivelsesgebyrer på forbrugeres betalingskort

En virksomheds bookingsystem til restauranter var indrettet på en sådan måde, at restauranterne reserverede et beløb svarende til et udeblivelsesgebyr på forbrugernes betalingskort. Forbrugerne blev hverken oplyst om beløbsreservationen eller gav samtykke til opkrævningen af udeblivelsesgebyret. Forbrugerombudsmanden udtalte bl.a., at opkrævningen af udeblivelsesgebyrerne ville være uautoriserede.

I forbindelse med en række avisartikler i 2016 blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at flere restauranter opkrævede udeblivelsesgebyrer ved brug af virksomhedens bookingsystem, og at restauranterne reserverede et beløb svarende til udeblivelsesgebyrets størrelse på forbrugernes betalingskort.

På baggrund af en gennemgang af bookingforløbet i virksomhedens bookingsystem konstaterede Forbrugerombudsmanden, at restauranterne ikke oplyste forbrugerne om beløbsreservationen. Dette fandt Forbrugerombudsmanden i strid med forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 19, og markedsføringslovens § 6, stk. 1, om vildledende udeladelser. Forbrugerombudsmanden vurderede, at oplysningen ”your credit card will not be charged upon registration” præsenterede væsentlige oplysninger om forhold vedrørende betalingen på en uhensigtsmæssig måde i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1, da det gav forbrugerne det indtryk, at det ikke havde konsekvenser for forbrugerne at oplyse deres betalingskortoplysninger.

For så vidt angår udeblivelsesgebyrets størrelse udtalte Forbrugerombudsmanden, at en restaurant efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke må opkræve et gebyr, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til det tab, som restauranten må forvente at lide som følge af forbrugerens udeblivelse.

En restaurants forventede tab afhænger efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bl.a. af, hvilken aftale der indgås, herunder om forbrugeren og restauranten samtidig med bordreservationen indgår en aftale om køb af en bestemt ydelse, fx en bestemt menu, eller om forbrugeren blot har foretaget en bordreservation.

Desuden udtalte Forbrugerombudsmanden, at forbrugerne skal give samtykke til opkrævningen af udeblivelsesgebyret, jf. betalingslovens § 82. Hvis restauranten opkræver et udeblivelsesgebyr på 500 kr. pr. person, og bordreservationen er for to personer, skal restauranten oplyse om den samlede pris på 1000 kr. svarende til to udeblivelsesgebyrer.

Virksomheden har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at deres bookingsystem ikke længere er indrettet sådan, at restauranterne reserverer et beløb på forbrugernes betalingskort, og at restauranterne oplyser forbrugerne om udeblivelsesgebyrets størrelse, inden bordreservationen gennemføres.