Afgørelse

Sagsnummer
21/04794-5

Lovgivning

  • § 82
  • Betalingsloven - gældende

Overdragelse af betalingsserviceaftaler ved en intern omorganisering

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at en udbyder af lotteri som led i en intern omorganisering kan overdrage forbrugernes betalingsserviceaftaler til et nystiftet datterselskab uden at indhente fornyet samtykke fra forbrugerne.

En udbyder af lotteri påtænkte en intern omorganisering med udskillelse af visse aktiviteter til et nystiftet helejet datterselskab. Lotteriudbyderen ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om udbyderen måtte overdrage forbrugernes betalingsserviceaftaler til datterselskabet uden at indhente fornyet samtykke fra forbrugerne.

Efter betalingslovens § 82 er en betalingstransaktion kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til betalingstransaktionen.

Det er en forudsætning for retten til at iværksætte betalinger via Betalingsservice, at betalerne har givet samtykke til, at betalingsmodtageren kan foretage en direkte debitering, dvs. en hævning på betalerens konto.

Da det er grundlæggende for en betaler at vide, hvem der har adgang til at foretage hævninger på betalerens konto, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke givet i en betalingsaftale kun omfatter betalingstransaktioner iværksat af den pågældende betalingsmodtager.

På baggrund af udbyderens oplysninger om bevilling og om den påtænkte interne omorganisering ville der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse hverken være forskel i det produkt, som forbrugerne har indgået aftale om, eller vil kunne indgå aftale om, eller af den reelle ejer/betalingsmodtager, som betalingsaftalerne er indgået med.

Uanset at der ville ske en ændring af CVR-nummeret, vurderede Forbrugerombudsmanden, at der ved overdragelse af forbrugernes betalingsserviceaftaler til datterselskabet derfor ikke ville ske et kreditorskifte, der nødvendiggjorde indhentelse af fornyet samtykke fra forbrugerne, før deres betalingsserviceaftaler kunne overdrages til datterselskabet.

Forbrugerombudsmanden meddelte lotteriudbyderen, at forbrugernes betalingsserviceaftaler kunne overdrages uden indhentelse af fornyet samtykke, forudsat at overdragelsen af forbrugernes aftaler i øvrigt blev foretaget i overensstemmelse med obligationsretten og aftalerettens regler om debitorskifte og ændring af løbende aftaler.