Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/07617

Lovgivning

  • 82 83

Manglende gebyroplysning ved betaling med Mastercard

Butikker der ønsker at tage gebyr ved betaling med bestemte kort, skal oplyse kunden om det, inden betalingen sker. Er skiltet med sådanne gebyroplysninger dækket, så de ikke kan ses, overtræder butikken efter Forbrugerombudsmandens opfattelse betalingstjenestelovens § 83, stk. 1.