Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/07617

Lovgivning

  • 82 83

Manglende gebyroplysning ved betaling med Mastercard

Butikker der ønsker at tage gebyr ved betaling med bestemte kort, skal oplyse kunden om det, inden betalingen sker. Er skiltet med sådanne gebyroplysninger dækket, så de ikke kan ses, overtræder butikken efter Forbrugerombudsmandens opfattelse betalingstjenestelovens § 83, stk. 1.

En forbruger betalte med Mastercard i en dagligvarebutik. Han blev efterfølgende overrasket over at have betalt gebyr herfor, fordi han ikke var blevet oplyst om gebyret inden betalingen.

Dagligvarebutikken oplyste, at der var opsat skiltning om gebyret ved kassen, men at skiltet ved en fejl midlertidigt var blevet dækket.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde butikken ved ikke at sikre, at forbrugeren kunne se gebyroplysningen, overtrådt betalingstjenestelovens § 83, stk. 1, hvoraf fremgår at:

”En betalingsmodtager, der opkræver gebyrer eller tilbyder rabat for brug af et bestemt betalingsinstrument, skal oplyse betaleren herom, før betalingstransaktionen iværksættes.”

Dagligvarebutikken lovede at skærpe opmærksomheden herpå.