Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/05436

Lovgivning

  • 85

Lovligheden af loyalitets - /rabatkoncept i relation til betalingstjenestelovens § 85

Forhåndsbesked