Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/00662

Lovgivning

  • 1 46
  • 47 51
  • 52 54

Kravet om varigt medium var opfyldt ved kvittering via e-mail eller sms

En betalingsløsning, hvor kunden modtog sin kvittering via e-mail eller på sms, opfyldte kravet om, at kvitteringen skal gives på et varigt medium.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse fra en virksomhed, der var ved at lancere en betalingsløsning til brug for taxier. Virksomheden ønskede svar på, om det er et krav, at en kvittering for gennemført betaling gives på papir, eller om det vil være tilstrækkeligt med en kvittering via e-mail eller sms.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at kvitteringskravet følger af betalingstjenestelovens § 45 (for enkeltstående betalingstransaktioner) og § 53 (for transaktioner omfattet af en rammeaftale), der angiver, hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed for betaleren efter modtagelsen af en betalingsordre. Disse oplysninger skal i henhold til betalingstjenestelovens §§ 43 og 47 gives på papir eller andet varigt medium (for enkeltstående betalingstransaktioner dog kun ved betalerens anmodning herom).

Formålet med en kvittering er at sikre gennemsigtighed i forbindelse med et gennemført køb, samt at sikre køberen et bevis for købet.

Forbrugerombudsmanden vurderede herefter på baggrund af forarbejderne til betalingstjenestelovens § 6, stk. 14, der definerer begrebet ”varigt medium”, at forbrugerens retsstilling sikres på tilstrækkelig vis ved, at kunden modtager sin kvittering via e-mail eller sms. Det var derfor ikke nødvendigt at udstede en kvittering på papir.