Afgørelse

Sagsnummer
17/04317

Lovgivning

  • 56

Kontant betaling for passage af en bro og for parkering

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en betalingsmodtager ikke var forpligtet til at modtage kontant betaling i forbindelse med passage af en bro og for parkering. I begge tilfælde var der tale om betalingsløsninger uden personlig kontakt mellem betalingsmodtageren og forbrugeren.

En myndighed spurgte Forbrugerombudsmanden om, en betalingsmodtager var forpligtet til at modtage kontant betaling i forbindelse med betaling for passage af en bro.

Betaling for passage af broen skulle ske automatisk ved hjælp af køretøjsudstyr til elektronisk betalingsopkrævning (fx bro-bizz og easy-go). Hvis køretøjet ikke havde montreret køretøjsudstyr til elektronisk betaling, skulle køretøjet registreres ved hjælp af kameraoptagelse af køretøjets nummerplade. Da køretøjet ikke skulle standse op ved broen og afregne på stedet, og betalingen skete uden personlig kontakt mellem betalingsmodtageren og forbrugeren, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der var tale om et ubemandet selvbetjeningsmiljø. Betalingsmodtageren var allerede derfor ikke forpligtet til at modtage kontant betaling, jf. betalingstjenestelovens § 56, 2. pkt.

Myndigheden spurgte endvidere om mulighederne for indenfor den gældende lovgivning at opstille betalingsautomater, der ikke kunne modtage kontanter, eller etablere en betalingsløsning, hvor betalingen udelukkende skete digitalt via apps eller på en hjemmeside.

Salgsmetoder i form af en betalingsautomat eller en betalingsløsning, hvor betalingen skete digitalt via apps eller på en hjemmeside, var lagt an på, at der ikke var personlig kontakt mellem forbrugeren og betalingsmodtageren. Det var allerede derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at sådanne salgsmetoder var omfattet af betalingstjenestelovens § 56, 2. pkt., hvilket betød, at betalingsmodtageren ikke var forpligtet til at modtage kontant betaling.