Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/00761

Lovgivning

  • Lov om betalingstjenester - ophævet

Forhåndsbesked vedr. aftale om adgang til elektroniske selvbetjeningsløsninger

En bank anmodede om en forhåndsbesked vedr. bankens aftaler om adgang til bankens elektroniske selvbetjeningsløsninger. Forbrugerombudsmanden vurderede, at der ikke er noget til hinder for at samle aftalevilkårene i ét sæt vilkår vedrørende forskellige ydelser/digitale løsninger.

En bank ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, hvorvidt flere sæt aftalevilkår gældende for forskellige digitale løsninger fremadrettet kunne samles i ét sæt aftalevilkår.  

Det ligger ikke indenfor rammerne af forhåndsbeskedinstituttet efter markedsføringslovens § 25 at gennemgå og vurdere et helt sæt aftalevilkår. Forbrugerombudsmanden foretog derfor ikke en gennemgang af aftalevilkårene.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at der ikke er noget til hinder for at samle aftalevilkårene i ét sæt vilkår vedrørende flere forskellige ydelser/digitale løsninger. Det forudsættes dog i den forbindelse, at vilkårenes beskrivelse af hver enkel digital løsning lever op til betalingstjenestelovens regler.