Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/03903

Lovgivning

  • 56

Fitnesskæde forpligter sig til at tage imod kontanter

Forbrugerombudsmanden påpegede over for en fitnesskæde, at virksomheder generelt er forpligtet til at modtage kontant betaling i medfør af betalingstjenestelovens § 56, hvis de i øvrigt modtager for eksempel betalingskort. Sagen blev afsluttet med et tilsagn, hvori fitnesskæden forpligtede sig til at tage imod kontanter.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger over, at en fitnesskæde var holdt op med at modtage kontant betaling i deres bemandede receptioner.

Efter betalingstjenestelovens § 56 er virksomheder forpligtet til at modtage kontant betaling, hvis virksomheden modtager andre betalingsmidler som for eksempel betalingskort. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse i fjernsalgs situationer (for eksempel køb over internettet eller telefonen), eller hvis salget sker i et ubemandet selvbetjeningsmiljø. Formålet med bestemmelsen er, at forbrugeren skal have valgfrihed mellem forskellige betalingsmidler.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at fitnesskæden var omfattet af bestemmelsen, da fitnesskæden i deres bemandede receptioner solgte en række produkter, som forbrugeren kunne betale for ved hjælp af en række betalingsmidler, heriblandt betalingskort. Forbrugerombudsmanden mente ikke, at det kunne føre til et andet resultat, at forbrugeren allerede havde en række andre muligheder for betaling, herunder betaling via forbrugerens abonnement, samt at det var mere hensigtsmæssigt for virksomheden ikke at tage imod kontanter. Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at fitnesskæden havde overtrådt betalingstjenestelovens § 56.

Sagen blev afsluttet med et såkaldt tilsagn, hvor fitnesskæden forpligtede sig til fremover at give deres kunder mulighed for at betale kontant i deres bemandede receptioner.