Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/11801

Lovgivning

  • 63

Enighed om indsigelsesfristen ved kortmisbrug

En konkret sag ledte til drøftelser om fortolkningen af indsigelsesfristen ved misbrug af betalingskort, herunder anvendelsen af almindelige passivitetsbetragtninger. Forbrugerombudsmanden udarbejdede på den baggrund et notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens § 63, som branchen efterfølgende erklærede sig enige i.

Ifølge betalingstjenestelovens § 63 skal indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion.

En konkret sag viste imidlertid, at der var behov for en fælles forståelse i branchen af, hvordan reglerne om indsigelsesfristen ved kortmisbrug skulle fortolkes.

Efter drøftelser med de relevante parter udarbejdede Forbrugerombudsmanden et notat vedr. fortolkningen af betalingstjenestelovens § 63. Konklusionerne i notatet er:

  • at forbrugeren skal klage snarest muligt, efter han eller hun har opdaget uretmæssige træk på kontoen.
  •  at indsigelsesfristen først løber, fra forbrugeren har opnået konkret kendskab til uretmæssige træk på kontoen. I den forbindelse er det ikke tilstrækkeligt, at forbrugeren har modtaget et kontoudtog.
  • at en klage, der er fremsat inden for 14 dage, efter forbrugeren har fået konkret kendskab til uretmæssige træk på kontoen, opfylder kravet om snarest muligt.
  • at forbrugeren senest 13 måneder, efter pengene uretmæssigt er trukket fra kontoen, skal have klaget til banken.

Forbrugerrådet Tænk, Finansrådet og Finans og Leasing har erklæret sig enige i notatet, som kan læses på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.