Afgørelse

Sagsnummer
16/12081

Lovgivning

  • 1
  • 56

Det er i strid med god skik at angive at kontantfri betaling foretrækkes

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det strider imod formålet med kontantreglen i betalingstjenesteloven at angive at kontantfri betaling fore-trækkes. Angivelsen var derfor i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at en virksomhed ikke modtog kontant betaling.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til virksomheden og oplyste dem om kontantreglen i betalingstjenestelovens § 56, som fastsætter, at erhvervsdrivende som udgangspunkt er forpligtet til at modtage kontant betaling, hvis de modtager for eksempel Dankort og Visa kort. Virksomheden ændrede herefter sin markedsføring og anførte på deres hjemmeside, at de ”foretrak” kontantfri betaling. 

Forbrugerombudsmanden vurderede, at dette var i strid med formålet med kontantreglen, som er at sikre forbrugeren valgfrihed mellem forskellige betalingsmidler. Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at angivelsen var i strid med markedsføringslovens § 1 om god skik.

Den erhvervsdrivende ændrede formuleringen og Forbrugerombudsmanden besluttede derfor at afslutte sagen.