Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/00630

Lovgivning

  • 1
  • Generisk

Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet er trukket fra kontoen

Når betaling sker via bankoverførsel, er betalingen sket den dag, hvor beløbet er trukket på debitors konto – uagtet at beløbet først kommer til modtagerens rådighed på et senere tidspunkt.

Forbrugerombudsmanden modtog i januar 2015 en klage om uberettiget opkrævning af rykkergebyr. Klageren havde købt en vare på internettet med afbetaling via den erhvervsdrivende. Da klageren ikke afbetalte som aftalt, udstedte den erhvervsdrivende to rykkere med rykkergebyr med 10 dages mellemrum.

10 dage efter rykker nr. 2 betalte klageren hovedstolen samt rykkergebyrer ved brug af en FI-kode (elektronisk girokort), som var oplyst af den erhvervsdrivende. Samme dag udstedte den erhvervsdrivende endnu en rykker med rykkergebyr.

Den erhvervsdrivende havde opkrævet rykkergebyret, da den erhvervsdrivende ikke mente, at klageren havde 10 dage til at betale en rykker fra rykkerudstedelsestidspunktet efter rentelovens § 9b.

Det er dog Forbrugerombudsmandens opfattelse, at hvis kreditor stiltiende eller udtrykkeligt har bestemt, at forbrugeren kan eller skal foretage indbetaling til et pengeinstitut, er betalingen via netbank/bankoverførsel sket den dag, hvor beløbet er trukket på debitors konto, og ikke først den dag hvor den erhvervsdrivende har modtaget beløbet på sin konto.

Forbrugerombudsmanden anså derfor den pågældende betaling for at være udført samme dag som rykkeren blev udskrevet. Det betød, at rykkeren med rykkergebyr var uberettiget, da den ikke var fremsendt med rimelig grund.

Da den erhvervsdrivende efterfølgende tilrettede sin rykkerprocedure i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens afgørelse, ligesom den erhvervsdrivende annullerede de uberettigede rykkergebyrer, besluttede Forbrugerombudsmanden at afslutte sagen.