Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/12493

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 6 8

Ulovligt telefonsalg udløste bøde på 20.000 kroner

En virksomhed havde ulovligt ringet to forbrugere op for at sælge dem et tele- og internetabonnement. Sagen endte med, at virksomheden betalte en bøde på 20.000 kr. for at overtræde reglerne i forbrugeraftaleloven.

Virksomheden ringede forbrugerne op og tilbød dem et gratis nummer af et magasin, som virksomheden udgav. Herefter forsøgte virksomheden også at sælge forbrugerne abonnementer på tele- og internetydelser.

Ifølge forbrugeraftaleloven er telefonsalg som udgangspunkt forbudt. Der er dog få brancher, som ikke er omfattet af forbuddet. Det gælder blandt andet salg af abonnementer på aviser og magasiner.
Virksomheden kunne derfor lovligt ringe uanmodet til forbrugerne vedrørende deres magasin. Men virksomheden overtrådte forbrugeraftaleloven ved også at tilbyde forbrugerne et tele- og internetabonnement. 

Da Forbrugerombudsmanden tidligere havde indskærpet reglerne over for virksomheden, og Forbrugerombudsmanden på trods af det fik to nye klager, blev virksomheden politianmeldt. Det førte til en bøde til virksomheden.