Afgørelse

Sagsnummer
19/12249

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6
  • 10
  • 9

Bøde for ulovligt telefonsalg

En virksomhed ringede til 13 forbrugere på Robinsonlisten og til én forbruger, der havde frabedt sig direkte markedsføring fra virksomheden. Derudover vildledte virksomheden fire af forbrugerne under telefonsamtalen. Virksomheden blev politianmeldt for overtrædelserne og vedtog en bøde på 165.000 kr.

En virksomhed, der solgte abonnement på magasiner ved bl.a. telefonsalg, ringede op til 14 forbrugere for at sælge virksomhedens produkter. 13 af forbrugerne var på Robinsonlisten og havde ikke givet samtykke til opkaldene. Opkaldene var derfor ulovlige. Derudover ringede virksomheden til en forbruger, der ikke var på Robinsonlisten, men som ved en tidligere telefonisk henvendelse havde frabedt sig yderligere opkald fra virksomheden. Opkaldet til denne forbruger var derfor også ulovligt.

Telefonsalg over for en forbruger er som udgangspunkt altid ulovligt uden forbrugerens forudgående samtykke. Der findes dog enkelte undtagelser til forbuddet, der betyder, at fx salg af abonnementer på magasiner lovligt kan foretages ved en telefonisk henvendelse. En virksomhed skal dog altid respektere, hvis en forbruger er på Robinsonlisten eller har frabedt sig direkte markedsføring fra virksomheden. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 4.

Virksomhedens telefonsælgere havde desuden vildledt fire af forbrugerne under telefonsamtalen ved i strid med sandheden at oplyse forbrugerne om, at de havde en gave til gode eller havde vundet en præmie. Senere i telefonsamtalen viste det sig imidlertid, at forbrugerne kun kunne få gaven/præmien, hvis de indgik et løbende abonnement og betalte et beløb samt porto. Virksomheden havde derved overtrådt vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5 og § 6, samt anvendt en vildledende og aggressiv handelspraksis i strid med markedsføringslovens § 9, jf. bilag 1, nr. 20 og 31.

Virksomheden blev politianmeldt for overtrædelserne og vedtog en udenretlig bøde på 165.000 kr.