Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/02072-16

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Uanmodet personlig henvendelse på bopælen

En virksomhed, der etablerede fibernet, måtte ikke uanmodet kontakte forbrugere på bopælen for at høre, hvor forbrugeren ønskede et udtag til stikledning skulle etableres, for det tilfælde, at forbrugeren på et tidspunkt måtte ønske fibernet.

En antenneforening henledte Forbrugerombudsmandens opmærksomhed på, at en virksomhed, der etablerede fibernet, og som ejede en tredjedel af en virksomhed, der udbød fibernet, rettede uanmodet personlig henvendelse til forbrugere på bopælen.

Det fremgik af en standardskrivelse fra virksomheden, som var afleveret til en forbruger, at en repræsentant for virksomheden uanmodet havde henvendt sig på bopælen vedr. besigtigelse af grunden og etablering af fibernet, men at forbrugeren ikke havde været hjemme. Repræsentanten opfordrede forbrugeren til at kontakte ham telefonisk for at aftale et tidspunkt for et nyt besøg. Hvis det ikke skete, ville repræsentanten komme forbi en anden dag.

Den erhvervsdrivende oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at virksomheden etablerede fibernet i nærmere bestemte områder. I den forbindelse kontaktede virksomheden beboerne for at få oplyst, hvor der skulle etableres et udtag, således at beboerne, hvis de på et tidspunkt måtte blive interesseret i det, nemt og uden unødigt gravearbejde kunne blive tilsluttet fibernettet. Hvis beboeren spurgte til anvendelse at fibernet, ville den erhvervsdrivende henvise til udbyderen af bredbånd.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det kan give anledning til tvivl, hvorvidt de nævnte henvendelser er i strid med forbrugeraftalelovens § 6 [nu § 4], idet virksomheden oplyste, at virksomheden alene etablerede fibernet, og at henvendelserne skete af praktiske årsager og ikke med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af en aftale.

Det var imidlertid Forbrugerombudsmandens opfattelse, at henvendelserne også skete med henblik på at orientere forbrugeren om, at han eller hun ville kunne få adgang til fibernet, og for at bede forbrugeren oplyse, hvor tilslutningen skulle placeres, for det tilfælde, at forbrugeren måtte beslutte sig for at indgå en aftale om fibernet. Selvom der ikke blev fremsat konkrete tilbud i forbindelse med den personlige henvendelse, skabte henvendelsen dog opmærksomhed om produktet, ligesom det var første skridt i retning af indgåelse af en aftale. Henvendelsen kunne også være egnet til at fremkalde et tilbud fra forbrugerens side.

På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomheden ikke kunne rette uanmodet personlig henvendelse til beboerne for at bede dem oplyse, hvor udtaget til tilslutning skulle etableres. Markedsføringslovens § 6, stk. 3, skulle endvidere iagttages, inden der sendes breve ud til beboerne.

Den erhvervsdrivende ændrede herefter sin markedsføring, således at beboerne ikke blev kontaktet uanmodet. Derimod modtog de, forudsat at de ikke var på Robinsonlisten, et brev, hvor de blev opfordret til at kontakte den erhvervsdrivende.