Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/08800

Lovgivning

  • 12

Ingen oplysningspligt om fortrydelsesret i radiospot uden købsopfordring

En erhvervsdrivende måtte godt undlade at oplyse om fortrydelsesret i et radiospot. Radiospottet indeholdt ikke en købsopfordring i markedsføringslovens forstand, idet forbrugeren ikke umiddelbart blev i stand til at foretage et køb ud fra de oplysninger, der blev givet i spottet.

En erhvervsdrivende, som blandt andet solgte it-udstyr, bad Forbrugerombudsmanden tage stilling til, om de lovligt kunne undlade at oplyse om fortrydelsesretten i medfør at forbrugeraftaleloven i radiospots med et specifikt indhold. Den erhvervsdrivende havde sammen med anmodningen om forhåndsbesked indsendt en lydfil til illustration.

 

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12 a, at der ved købsopfordringer skal gives en række oplysninger, herunder oplysninger om fortrydelsesret. Det var dog Forbrugerombudsmandens opfattelse, at indholdet af radiospottet ikke var en købsopfordring i forbrugeraftalelovens forstand, da forbrugerne ikke umiddelbart blev sat i stand til at foretage et køb ud fra de oplysninger, der blev givet. Spottet oplyste blandt andet ikke om en konkret pris på et produkt og nævnte flere producenter uden at angive specifikke modeller.

Derfor meddelte Forbrugerombudsmanden den erhvervsdrivende, at det ville være lovligt at sende radiospots med det pågældende indhold uden at oplyse om fortrydelsesretten.