Afgørelse

Sagsnummer
16/11931

Lovgivning

  • 18
  • 22
  • 24

Forbrugere har ikke ret til delvis fortrydelse af et køb på nettet

Forbrugeraftaleloven giver ikke forbrugere ret til at fortryde et køb på nettet delvist. Forbrugeren og den erhvervsdrivende kan imidlertid aftale delvis fortrydelse. Varer, som forbrugeren har modtaget vederlagsfrit og har indvilliget i at modtage, skal som udgangspunkt tilbageleveres til den erhvervsdrivende, når forbrugeren gør brug af sin ret til at fortryde.

FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel) rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden med henblik på at få oplyst, om forbrugere har ret til at fortryde et køb på nettet delvist efter forbrugeraftaleloven.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at hvis en forbruger ønsker at benytte sig af sin ret til at fortryde et køb efter forbrugeraftalelovens regler, skal forbrugeren som udgangspunkt fortryde hele købet. Delvis fortrydelse kan imidlertid aftales mellem parterne. Giver netbutikken forbrugerne mulighed for at fortryde et køb delvist, kan parterne aftale:

  • at forbrugeren ikke får leveringsomkostningerne tilbagebetalt
  • at forbrugeren får dele af leveringsomkostningerne tilbage
  • at forbrugeren får alle leveringsomkostningerne tilbage

Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at hvis der ikke er aftalt noget om leveringsomkostningerne, må forbrugeren efter Forbrugerombudsmandens opfattelse have en berettiget forventning om at få refunderet alle leveringsomkostningerne.

FDIH ønskede endvidere at få oplyst, i hvilket omfang forbrugere skal tilbagelevere varer, som de har modtaget vederlagsfrit fra den erhvervsdrivende i forbindelse med et køb på nettet, når forbrugerne gør brug af deres fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven.

Forbrugerombudsmanden svarede, at en forbruger som udgangspunkt skal tilbagelevere alle varer, som den pågældende har indvilliget i at modtage fra den erhvervsdrivende.

Du kan se Forbrugerombudsmandens svar til FDIH her