Afgørelse

Sagsnummer
18/04922

Lovgivning

  • § 82
  • § 94

Uopfordret fremsendelse af benzinkort og automatisk overdragelse af betalingsaftaler

En benzinkæde fik i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse overdraget en række kortkunder og sendte uopfordret nye benzinkort til kunderne. Kundernes betalingsaftaler blev tillige overdraget automatisk. Forbrugerombudsmanden vurderede, at der var tale om uopfordret fremsendelse af betalingsinstrumenter i strid med betalingslovens § 94, og at et kreditorskifte forudsætter fornyelse af betalingsaftaler, jf. betalingslovens § 82.

Forbrugerombudsmanden modtog flere henvendelser fra forbrugere om, at deres kundeforhold var blevet overdraget fra en benzinkæde til en anden, og at de havde fået tilsendt et nyt benzinkort uopfordret.

Benzinkæden oplyste, at kortkunderne havde modtaget et varslingsbrev og et brev med selve benzinkortet. Benzinkæden oplyste også, at kortkunderne ikke havde givet samtykke til at modtage nye benzinkort, og at forløbet skulle ses i sammenhæng med den overordnede virksomhedsoverdragelse, hvor de nye benzinkort blev fremsendt til udskiftning af kortkundernes tidligere benzinkort.

Det fremgik af varslingsbrevet, at kortkundernes betalingsaftaler om Betalingsservice fortsatte for det nye benzinkort.

Uopfordret fremsendelse af benzinkort

Det fremgår af betalingslovens § 94, stk. 2, at betalingsinstrumenter ikke må fremsendes uopfordret bortset fra ved udskiftning af et betalingsinstrument, der allerede er udleveret til en betaler. Et benzinkort er i betalingsloven omfattet af definitionen af et betalingsinstrument med begrænset anvendelse og er derfor omfattet af § 94, stk. 2.

En udskiftning af et betalingsinstrument, der er udstedt af en udbyder, til et betalingsinstrument, der er udsted af en anden udbyder, kræver efter Forbrugerombudsmandens opfattelse indgåelse af en ny aftale, som kunden skal accepterer, inden det nye betalingsinstrument må fremsendes. Det skyldes blandt andet, at der kan være tale om et andet anvendelsesområde, andre priser, vilkår m.v. for det nye betalingskort.

Da det fremgik af kortbetingelserne for de respektive benzinkort, at kortene ikke kunne bruges hos den samme kæde af benzinstationer og således ikke havde samme anvendelsesområde som kundernes tidligere kort, vurderede Forbrugerombudsmanden, at der ikke var tale om udskiftning af et benzinkort, ”der allerede var udleveret til en betaler”. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at fremsendelsen af de nye benzinkort var en uopfordret fremsendelse af betalingsinstrumenter i strid med betalingslovens § 94, stk. 2.

Overdragelse af betalingsaftaler

En betalingstransaktion er kun autoriseret, hvis betaleren har givet samtykke til at gennemføre transaktionen, jf. betalingslovens § 82.

Overdragelse af en betalingsaftale er en overdragelse af retten til at iværksætte betalinger til debitering af betalerens konto via Betalingsservice.

Da det er grundlæggende for en betaler at vide, hvem der har adgang til at foretage hævninger på ens konto, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke givet i en betalingsaftale kun omfatter betalingstransaktioner iværksat af den pågældende betalingsmodtager.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at en betalingsaftale ikke kan overdrages uden samtykke fra betaleren, og at der ved et kreditorskifte skal ske fornyelse af eksisterende betalingsaftaler.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med en indskærpelse af betalingslovens § 92, stk. 2, samt en orientering om, at kreditorskifte på betalingsserviceaftaler forudsætter samtykke fra debitor, jf. betalingslovens § 82.