Sag


19/02371

  • Betalingsloven - gældende

Nægtelse af kontant betaling i varehus var i strid med kontantreglen

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for en detailvirksomhed, at det var i strid med kontantreglen i betalingslovens § 81, stk. 1, at nægte kontant betaling i et servicecenter i et af virksomhedens varehuse, da kunder med betalingsinstrumenter kunne betale direkte i servicecenteret.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over en detailvirksomheds handelspraksis i en af virksomhedens varehuse. Klageren oplyste, at varehuset ikke ville modtage kontant betaling i forbindelse med indleveringen af en computer til reparation i varehusets servicecenter (vareudleveringsafsnit).

Detailvirksomheden meddelte Forbrugerombudsmanden, at de nægtede at modtage kontanter af sikkerhedsmæssige årsager, da det pågældende servicecenter var placeret ca. 400 meter væk fra varehusets almindelige indgang ud til et mørkt industrikvarter. Herudover oplyste virksomheden, at kunderne kunne betale kontant inde i varehuset.

Idet kontantreglen i betalingslovens § 81, stk. 1, generelt har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, vurderede Forbrugerombudsmanden, at det var i strid med bestemmelsen, at virksomheden henviste kontantkunder til hovedindgangen ca. 400 meter væk, da kunder med betalingskort kunne betale direkte i servicecenteret.

Forbrugerombudsmanden vurderede ligeledes, at virksomheden ikke kunne afvise kontant betaling ud fra sikkerhedsmæssige hensyn, da der i lovgivningen allerede er foretaget en afvejning mellem hensynet til kundens adgang til at kunne betale kontant og den øgede risiko for røveri i visse geografiske områder, jf. § 81, stk. 3.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at virksomheden havde handlet i strid med betalingslovens § 81, stk. 1, ved ikke at modtage kontant betaling i servicecenteret i tidsrummet fra kl. 06.00 til 22.00.