Afgørelse

Sagsnummer
18/18254

Lovgivning

  • § 82

Kunders betalingsaftaler kan ikke overdrages

Efter Forbrugerombudsmandens vurdering kan virksomheder ikke ved ejerskifte overdrage kundernes betalingsaftaler til den nye ejer. Nets har ændret sin ”Vejledning for kreditorer” om Betalingsservice.

I forbindelse med behandlingen af flere sager, hvor kunderne ikke havde givet samtykke til, at deres betalingsaftaler via Betalingsservice blev overdraget, blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at Nets’ ”Vejledning for kreditorer” om Betalingsservice var i strid med betalingslovens § 82.

Efter betalingslovens § 82 er en betalingstransaktion kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til betalingstransaktionen.

Overdragelse af en betalingsaftale er en overdragelse af retten til at iværksætte betalinger til debitering af betalerens konto via Betalingsservice. Da et samtykke til betalinger via Betalingsservice gives i en betalingsaftale, er det en forudsætning for retten til at iværksætte betalinger via Betalingsservice, at betaleren og betalingsmodtageren har indgået en aftale herom (en betalingsaftale).

Da det er grundlæggende for en betaler at vide, hvem der har adgang til at foretage hævninger på ens konto, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke givet i en betalingsaftale kun omfatter betalingstransaktioner iværksat af den pågældende betalingsmodtager.

En betalingsaftale kan derfor efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke overdrages uden samtykke fra kunden. Når en virksomhed overtager en anden virksomhed og får overdraget dennes kunder, kræver det således samtykke fra hver enkelt kunde til, at den overtagende virksomhed må foretage betalinger via Betalingsservice.

Forbrugerombudsmanden anmodede Nets om at ændre sin vejledning.

Da Nets har ændret sin vejledning, så det fremgår, at overdragelse kun kan ske ved, at der oprettes en ny betalingsaftale på baggrund af nyt samtykke fra kunden, har Forbrugerombudsmanden afsluttet sagen.

De tidligere sager drejer sig om overdragelse af en fitnesskæde og en benzinkæde. Kunderne fik oplyst, at den kæde, de var medlem af, var blevet overtaget af en anden virksomhed. De blev også orienteret om, at deres betalingsaftale via Betalingsservice ligeledes var blevet overdraget, uden at de behøvede at gøre noget.