Skip navigation

Bøde på 150.000 kr. for ukorrekte oplysninger om ÅOP

03. september 2009

Sag

Udbyder af kortfristede eller mindre lån indgået som fjernsalgsaftale (”SMS-lån”) vedtog bøde på 150.000 kr. for overtrædelse af skiltningsbekendtgørelsen - urigtige angivelser af årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Låneudbydere skal give en række oplysninger til forbrugerne, herunder om Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). ÅOP gør det muligt for forbrugerne at sammenligne prisen på forskellige lån.

Et låneselskab, som udbød kortfristede eller mindre lån indgået som fjernsalgsaftaler (SMS-lån) reklamerede fra sommeren 2007 til foråret 2008 for sine lån i bl.a. aviser, go-cards og på selskabets hjemmeside.

Låneselskabet annoncerede med ÅOP på mellem 20% og 35%,  men de beregninger, som Forbrugerombudsmanden fik foretaget, viste, at ÅOP for det største lån på 3.000 kroner lå på ca. 15.000 %, mens ÅOP for et lån på 500 kroner oversteg 1.000.000 %.

Da låneselskabets oplysninger om ÅOP efter Forbrugerombudsmandens opfattelse således var forkerte, anmeldte Forbrugerombudsmanden låne-selskabet til politiet for overtrædelse af skiltningsbekendtgørelsen (bkg. nr. 193 af 1. marts 2007).

Låneselskabet vedtog herefter en bøde på 150.000 kr. for overtrædelse af skiltningsbekendtgørelsens § 7, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, jf. § 2, og § 5, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2-4.

Sagsnummer: 08/03953

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låne og kredittilbud og valutakurser

Sidst opdateret: 23. november 2009

KUNNE DU BRUGE SIDEN?