Skip navigation

Spillevirksomheds brug af dronningefigur i strid med markedsføringslovens § 3 om god skik

15. august 2022

Sag

En spillevirksomhed havde overtrådt god markedsføringsskik ved at have be-nyttet en animeret dronningefigur, som kunne opfattes som en henvisning til Dronning Margrethe 2., i sin markedsføring af spillevirksomheden og dens produkter.

Efter Forbrugerombudsmanden havde lagt sag an mod virksomheden ved Sø- og Handelsretten, gav spillevirksomheden Forbrugerombudsmanden tilsagn om at fjerne den pågældende dronningefigur fra sin markedsføring og heller ikke i fremtidig markedsføring at ville bruge den pågældende dronningefigur eller andre figurer, der kunne blive opfattet som en henvisning til Dronning Margrethe 2. eller andre medlemmer af det danske kongehus.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på virksomhedens brug af dronningefiguren, fordi kongehusets Kabinetsekretariat havde modtaget en forbrugerklage over virksomhedens brug af dronningefiguren i en række reklamevideoer, som Kabinetsekretariatet videresendte til Forbrugerombudsmanden.

I de omtvistede reklamevideoer var dronningefiguren en ældre dame med blå øjne og gråligt hår. Hun bar diadem, medaljer, perlesmykker, rød gallakjole og et blåligt ordensbånd. I en af videoerne optrådte Dronningefiguren vinkende på en balkon foran en folkemængde, som vifter med dannebrog, mens der blev spillet ”Der er et yndigt land”. I næste scene gik dronningefiguren fra balkonen ind på slottet – der var indrettet som et kasino og havde mange lighedspunkter med Amalienborg palæerne – og satte sig ved en spillemaskine.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomhedens markedsføring var i strid med god markedsføringsskik, da virksomheden benyttede en figur og et miljø, der kommercielt udnyttede Dronning Margrethe 2. og kongehusets popularitet, goodwill og reklameværdi.

Det er ikke tilladt kommercielt at udnytte personer, virksomheder, varemærker ol. uden at have opnået samtykke til det. Hverken kongehuset eller Dronning Margrethe 2. havde givet virksomheden tilladelse til at bruge den omtalte dronningefigur. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse stred virksomhedens uretmæssige brug af dronningefiguren også mod almene samfundshensyn og interesser.

Sagen blev bl.a. behandlet, fordi Kongehuset og Dronning Margrethe 2. har en særlig status i det danske samfund, og fordi det har generel samfundsmæssig betydning, når private virksomheder misbruger kongehuset kommercielt.

 

Sagsnummer: 20/15196

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende § 3, stk. 1

KUNNE DU BRUGE SIDEN?