Skip navigation

Tidsbegrænset tilbud måtte ikke forlænges måned efter måned

25. maj 2007

Sag

En internetleverandør vildledte forbrugerne, da de blev ved med at forlænge et tidsbegrænset tilbud på oprettelsen af internetforbindelse. Efter at forbrugerombudsmanden er gået ind i sagen, har leverandøren rettet deres markedsføring ind.

Tidsbegrænsede tilbud skal have en reel udløbsdato og må ikke forlænges i det uendelige.

Det har forbrugerombudsmanden slået fast over for en internetleverandør ved at indskærpe, at gentagen forlængelse af et tidsbegrænset tilbud er i strid med markedsføringslovens § 3 om vildledning.

Selskabet havde gennem en længere periode opkrævet en oprettelsespris for bredbånd på 499 kr. Denne oprettelsespris blev som led i et tidsbegrænset tilbud nedsat med 400 kr. Leverandøren har redegjort for, at det tidsbegrænsede tilbud løbende blev forlænget i takt med, at selskabet udvidede sit dækningsområde, og at dette skete for ikke at forskelsbehandle kunderne i de nye og de gamle dækningsområder.

Forbrugerombudsmanden mener, at man ved at blive ved med at forlænge et tidsbegrænset tilbud kommer i strid med markedsføringslovens § 3 om vildledning, fordi forbrugeren foranlediges til at tro, at der er tale om et særligt fordelagtigt tilbud, hvis abonnementet oprettes inden en bestemt dato, selvom tilbuddet ikke reelt er tidsbegrænset. Samtidig vil den gentagne forlængelse af tilbuddet medføre, at tilbudsprisen bliver produktets normalpris. Det vil være i strid med markedsføringslovens § 3 om vildledning at anvende et budskab om besparelse.

Selskabet ophørte med at anvende den omhandlede markedsføring efter Forbrugerombudsmandens henvendelse.

Sagsnummer: 2007-1120/5-691

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 3

Sidst opdateret: 27. juni 2007

Kunne du bruge siden?