Skip navigation

Bødevedtagelse på 20.000 kr. for vildledende brug af logo

06. oktober 2020

Sag

Indehaveren af en virksomhed vedtog en indenretlig bøde på 20.000 kr. for at have anvendt et håndværkslaugs logo, selvom virksomheden ikke var medlem af håndværkslauget og derfor heller ikke var omfattet af den dertilhørende Byg Garantiordning. Virksomhedens brug af håndværkslaugets logo var derfor vildledende.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger over en virksomhed, som havde anvendt et håndværkslaugs logo, selvom virksomheden ikke var eller havde været medlem af lauget. Virksomheden var derfor heller ikke omfattet af den dertil hørende Byg Garantiordning. Byg Garantiordningen er en ordning, der fungerer som et sikkerhedsnet for private forbrugere i forbindelse med håndværksarbejde og dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved håndværksarbejdet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomhedens brug af håndværkslaugets logoet var vildledende og politianmeldte derfor indehaveren af virksomheden for uberettiget at have anvendt logoet i en periode på ca. 8 måneder.

Indehaveren vedtog en indenretlig bøde på 20.000 kr.

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte. Det fremgår af markedsføringslovens § 5, stk. 2, at vildledning efter stk. 1, bl.a. kan relatere sig til erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivende eller dennes produkter, jf. nr. 4, eller den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder, jf. nr. 7.

Ifølge lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 4, kan der fx være tale om vildledende brug af mærker, hvis den erhvervsdrivende benytter et mærke fra en mærkningsordning uden at være tilsluttet mærkningsordningen.

Det fremgår derudover af lovbemærkninger til markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 7, at bestemmelsen omfatter tilfælde, hvor en erhvervsdrivende annoncerer med at være tilknyttet en garantiordning, som forpligter den erhvervsdrivende til at efterleve en klagenævnsafgørelse, selvom det ikke er tilfældet.

 

Sagsnummer: 19/01243

Lovgrundlag:Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende § 5

KUNNE DU BRUGE SIDEN?