Skip navigation

Brug af fiktiv erhvervsdrivende i ulovlig kampagne

22. februar 2010

Sag

Forbrugerombudsmanden fandt, at en kampagne, hvor der på hjemmesiden for et fiktivt advokatfirma blev henvist til metoder, som ikke ville være lovlige efter dansk ret, var i strid med god markedsføringsskik.

”Er din mand dig utro?”. Sådan lød overskriften, i hvad der tilsyneladende var en annonce fra et advokatfirma ved navn Adelfeldt & Schmidt.

I annoncen var det bl.a. anført, at 80 % af alle mænd er utro, ligesom det blev oplyst, at firmaets metoder med næsten 100 % sikkerhed ville sikre, at moderen fik børnene. I annoncen blev der endvidere henvist til advokatfirmaets hjemmeside, hvor firmaet præsenterede en række metoder og fremgangsmåder, som ikke ville være lovlige efter dansk ret. F.eks. blev det oplyst, at der kunne fremskaffes vidner til et postulat om utroskab, samt at der kunne gives assistance til indgreb i brevhemmeligheden mv.

Det viste sig efterfølgende, at der var tale om et fiktivt advokatfirma, og at der var tale om en kampagne, som en forening af advokater stod bag.

Forbrugerombudsmanden fandt, at foreningens aktiviteter i forbindelse med kampagnen var at betragte som privat erhvervsvirksomhed og dermed omfattet af reglerne i markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden lagde i den forbindelse bl.a. afgørende vægt på, at et af hovedformålene for foreningen netop var at markedsføre medlemmernes ydelser.

Forbrugerombudsmanden fandt endvidere, at kampagnen var i strid med god markedsføringsskik, idet annoncen og oplysningerne på det fiktive advokatkontors hjemmeside efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne virke stødende og utilbørlig på nogle personer. Der blev i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at en del af målgruppen for kampagnen var personer, som måske netop befandt sig i en ægteskabelig krise, og derfor kunne være særligt udsatte eller sårbare.

Endelig fandt Forbrugerombudsmanden, at foreningen havde overtrådt e-handelslovens § 9, idet det indledningsvist ikke fremgik af det fiktive advokatfirmas hjemmeside, at det reelt var foreningen af advokater, der stod bag.

Sagsnummer: 09/05728

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 1, Ehandelsloven E-handelsloven

Sidst opdateret: 30. juni 2010

KUNNE DU BRUGE SIDEN?