Skip navigation

Virksomhed måtte ikke opkræve CPR-nummer som betingelse for salg af enkeltstående varer

30. september 2020

Sag

En virksomhed krævede, at forbrugere oplyste deres CPR-nummer, hvis forbrugerne ville købe nogle enkeltstående varer på virksomhedens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse.

Virksomheden oplyste til Forbrugerombudsmanden, at forbrugernes CPR-numre kun blev opkrævet, fordi virksomhedens salgs- og rådgivningssystem, som hovedsageligt blev brugt til at sælge abonnementsaftaler, var indrettet således, at salget ikke kunne gennemføres uden et indtastet CPR-nummer.

Virksomheden oplyste, at salgs- og rådgivningssystemet ville blive tilrettet hurtigst muligt, og at virksomheden i mellemtiden ville henvise forbrugerne til virksomhedens fysiske butikker, hvis de ikke ønskede at oplyse CPR-nummer.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheden overtrådte god markedsføringsskik ved at opkræve forbrugernes CPR-nummer, fordi virksomheden ikke havde en saglig og relevant begrundelse for at gøre det.

Da virksomheden ville revidere sit salgs- og rådgivningssystem, afsluttede Forbrugerombudsmanden sagen.

Sagsnummer: 20/04080

Lovgrundlag:Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende § 3, stk. 1

KUNNE DU BRUGE SIDEN?