Skip navigation

Spørgsmål til opfyldelsen af oplysningskrav i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for elhandleres brug af betegnelser for strøm baseret på vedvarende energikilder

04. maj 2020

Sag

Forbrugerombudsmanden udtalte sig om, hvordan elhandlere kan opfylde oplysningskravene i retningslinjerne ved reklamer i forskellige medier.

Forbrugerombudsmanden blev spurgt om, hvordan oplysningskravene i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for elhandleres brug af betegnelser for strøm baseret på vedvarende energikilder – herunder navnlig mærkningsordningen i bilag 1 – kunne opfyldes i henholdsvis

  • et ikke-digitalt medie uden begrænsninger i plads eller tid, fx et fysisk brev, og
  • i radio, Google Adwords og tv, som indeholder begrænsninger i plads eller tid.

For så vidt angik et ikke-digitalt medie uden begrænsninger i plads eller tid, fx et fysisk brev, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at væsentlige oplysninger – konkret oplysningerne i mærkningsordningen – skulle gives i det samme medie, fx i det fysiske brev. Forbrugerombudsmanden henviste til markedsføringslovens § 6, stk. 1 og stk. 5, og lovbemærkningerne hertil.

For så vidt angik radio-reklamer bemærkede Forbrugerombudsmanden, at mærkningen i retningslinjernes bilag 1 i sagens natur ikke kunne vises i en sådan reklame. Det var endvidere oplyst, at det i Google Adwords ikke var muligt at vise billeder, og dermed mærkningen. Med henvisning til markedsføringslovens § 6, stk. 5, vurderede Forbrugerombudsmanden, at det i disse tilfælde var tilstrækkeligt i de to reklameformer at oplyse, at produktet havde ”ét blad ud af to i bladmærket – læs mere [hjemmeside-adresse]”.

For så vidt angik tv-reklamer udtalte Forbrugerombudsmanden, at mærkningen og henvisningen til at læse mere via et bestemt link skulle være tydelig, men at det ville være en konkret vurdering, præcis hvor, hvordan og hvornår i tv-reklamen oplysningerne skulle gives. Forbrugerombudsmanden bemærkede endvidere, at der skal tages hensyn til, at væsentlige oplysninger ikke ”forsvinder” blandt en række andre oplysninger, ligesom der også skal tages hensyn til, at elementer som billede og lyd i reklamen ikke fjerner opmærksomheden fra oplysningerne.

Sagsnummer: 20/05584

Lovgrundlag:Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende § 6

Kunne du bruge siden?