Skip navigation

Spørgsmål til opfyldelsen af oplysningskrav i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for elhandleres brug af betegnelser for strøm baseret på vedvarende energikilder

04. maj 2020

Sag

Forbrugerombudsmanden udtalte sig om, hvordan elhandlere kan opfylde oplysningskravene i retningslinjerne ved reklamer i forskellige medier.

Forbrugerombudsmanden blev spurgt om, hvordan oplysningskravene i Forbrugerombudsmandens retningslinjer for elhandleres brug af betegnelser for strøm baseret på vedvarende energikilder – herunder navnlig mærkningsordningen i bilag 1 (bladmærker og faktaboks) – kunne opfyldes i henholdsvis

  • et ikke-digitalt medie uden begrænsninger i plads eller tid, fx et fysisk brev,
  • et ikke-digitalt medie med begrænsninger i plads eller tid, fx flyers, t-shirts og muleposer,
  • online medier med og uden begrænsninger i plads eller tid, fx en hjemmeside eller e-mail, og
  • i radio, Google Adwords og tv, som indeholder begrænsninger i plads eller tid.

For så vidt angik et ikke-digitalt medie uden begrænsninger i plads eller tid, fx et fysisk brev, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at væsentlige oplysninger – konkret oplysningerne i mærkningsordningen – skulle gives i det samme medie, fx i det fysiske brev. Forbrugerombudsmanden henviste til markedsføringslovens § 6, stk. 1 og stk. 5, og lovbemærkningerne hertil.

For så vidt angik et ikke-digitalt medie med begrænsninger i plads eller tid, fx flyers, t-shirts og muleposer, udtalte Forbrugerombudsmanden, at det vil afhænge af en konkret vurdering, hvor mange oplysninger der skal gives i markedsføringen, og at der således ikke kan gives et konkret svar, som angår alle fysiske medier. Med hensyn til de tre konkrete medier, som var nævnt i forespørgslen, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der ikke var begrænsninger i plads eller tid, som gjorde, at det ikke var påkrævet, at både mærkningsordningens bladmærker og faktaboksen blev vist. Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 6, stk. 5, hvor det fremgår, at en erhvervsdrivende ikke frit vil kunne udelade væsentlige oplysninger om et produkt, blot fordi markedsføringen finder sted i et medie, der indebærer begrænset plads eller tid til at formidle oplysningerne, uden hensyntagen til, om disse begrænsninger konkret har været til hinder for, at oplysningerne blev givet.

For så vidt angik online medier med og uden begrænsninger i plads eller tid, fx en hjemmeside eller en e-mail, oplyste Forbrugerombudsmanden, at det var tilstrækkeligt til opfyldelse af oplysningskravene til mærkningsordningen, hvis der på energiselskabets hjemmeside eller i en e-mail var et direkte og tydeligt link til en side, hvor man kunne læse den uddybende information om bladmærket (faktaboksen), idet Forbrugerombudsmanden lagde særligt vægt på, at forbrugeren ikke skulle bevæge sig over i et andet medie for at få informationerne.

For så vidt angik radio-reklamer bemærkede Forbrugerombudsmanden, at mærkningen i retningslinjernes bilag 1 i sagens natur ikke kunne vises i en sådan reklame. Det var endvidere oplyst, at det i Google Adwords ikke var muligt at vise billeder, og dermed mærkningen. Med henvisning til markedsføringslovens § 6, stk. 5, vurderede Forbrugerombudsmanden, at det i disse tilfælde var tilstrækkeligt i de to reklameformer at oplyse, at produktet havde ”ét blad ud af to i bladmærket – læs mere [hjemmeside-adresse]”.

For så vidt angik tv-reklamer udtalte Forbrugerombudsmanden, at mærkningen og henvisningen til at læse mere via et bestemt link skulle være tydelig, men at det ville være en konkret vurdering, præcis hvor, hvordan og hvornår i tv-reklamen oplysningerne skulle gives. Forbrugerombudsmanden bemærkede endvidere, at der skal tages hensyn til, at væsentlige oplysninger ikke ”forsvinder” blandt en række andre oplysninger, ligesom der også skal tages hensyn til, at elementer som billede og lyd i reklamen ikke fjerner opmærksomheden fra oplysningerne.

Sagsnummer: 20/05584

Lovgrundlag:Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende § 6

KUNNE DU BRUGE SIDEN?