Virksomhed måtte ikke sende breve til kunder på Robinsonlisten

13. december 2017

Sag

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en virksomhed ikke lovligt kunne sende breve med indkaldelser til test til personer, der var tilmeldt Robinsonlisten, og som ikke havde anmodet om henvendelser fra virksomheden, da brevene efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skulle sendes med henblik på direkte markedsføring.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om virksomheden måtte sende periodevise breve med indkaldelser til synstest til kunder. Brevene indeholdt en invitation til at komme ind i butikken og få foretaget den pågældende test. De påtænkte modtagere var registreret på Robinsonlisten, de havde ikke samtykket til modtagelse af markedsføring fra virksomheden, og de havde ikke frabedt sig at blive kontaktet af virksomheden i markedsføringsøjemed.

Virksomheder må ikke rette henvendelse til bestemte fysiske personer ved brug af andre midler til fjernkommunikation end elektronisk post, eksempelvis ved brev, med henblik på direkte markedsføring, hvis den pågældende er tilmeldt Robinsonlisten. Forbuddet gælder dog ikke, hvis den pågældende forudgående har anmodet om henvendelsen fra virksomheden. Det fremgår af markedsføringslovens § 10, stk. 4 og stk. 5.

Ved vurderingen af, om en henvendelse er omfattet af forbuddet mod uanmodede henvendelser, skal der lægges betydelig vægt på, om virksomheden har en egeninteresse i de dispositioner fra kundens side, som virksomhedens henvendelse vedrører. Henvendelser, der ikke nævner virksomhedens varer eller ydelser, er også omfattet af forbuddet, hvis formålet er at afsætte virksomhedens varer eller ydelser før eller siden.

Rene servicemeddelelser er ikke omfattet af forbuddet.

Brevene med indkaldelser til tests indeholdte ikke information om virksomhedens varer eller ydelser eller opfordring til køb af varer eller ydelser. Forbrugerombudsmanden vurderede på trods heraf, at brevene skulle sendes med henblik på direkte markedsføring af virksomheden overfor de påtænkte modtagere, da modtageren i brevet blev inviteret til at komme ind i butikken og få foretaget en test, der nærliggende kunne føre til et salg af virksomhedens varer og ydelser.

Virksomheden kunne derfor efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke lovligt sende breve med indkaldelser til test til personer, der var tilmeldt Robinsonlisten, og som ikke havde anmodet om henvendelser fra virksomheden, da brevene sendtes med henblik på direkte markedsføring.

Sagsnummer: 17/12377

Lovgrundlag:Markedsfoeringsloven §10

Kunne du bruge siden?