Skip navigation

Samtykker til markedsføring kunne ikke overtages af moderselskab

08. juni 2018

Sag

En bank kunne ikke overtage samtykker til markedsføring afgivet over for bankens datterselskab, selvom banken havde overtaget en stor del af dat-terselskabets forretningsaktiviteter.

En bank og bankens datterselskab, et realkreditinstitut, bad Forbrugerombudsmanden vurdere, om banken lovligt kunne overtage samtykker til at modtage markedsføring afgivet over for realkreditinstituttet.

Baggrunden for forespørgslen var, at banken havde overtaget en stor del af realkreditinstituttets forretningsaktiviteter, herunder den kundevendte kontakt. De tekniske forhold relateret til realkreditobligationsudstedelsen og -långivningen foregik dog stadig i realkreditinstituttet, da det efter lovgivningen skal forestås af et realkreditinstitut.

Virksomhederne fandt det derfor mest hensigtsmæssigt, at det fremover var banken, der stod som afsender af de nyhedsbreve, realkreditinstituttet hidtil havde sendt ud til abonnenter.   

Virksomheder kan alene sende elektronisk markedsføring, fx nyhedsbreve, ud til modtagere, der har givet samtykke til det. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Et samtykke til at modtage markedsføring afgivet over for en virksomhed i en koncern kan ikke bruges til at sende markedsføring ud om eller fra øvrige virksomheder i koncernen.  

Desuden kan et samtykke til at modtage markedsføring ikke overtages af en anden virksomhed, medmindre virksomheden har overtaget forretningsaktiviteter samt aktiver og passiver fra den virksomhed, samtykket var afgivet over for. 

Da banken ikke havde overtaget aktiver, passiver samt realkreditinstituttets kerneydelse, som var udstedelse af realkreditlån, fra realkreditinstituttet, vurderede Forbrugerombudsmanden, at banken ikke lovligt kunne overtage samtykker til markedsføring afgivet over for realkreditinstituttet.

Sagsnummer: 18/12248

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende §10

Kunne du bruge siden?