Skip navigation

Samtykke til mailmarkedsføring kan gives ved fuldmagt

04. juni 2019

Sag

En virksomhed ønskede at ringe til bestemte personer i virksomheder for at indhente samtykke til mailmarkedsføring. Forbrugerombudsmanden vurderede, at hvis en sekretær har fuldmagt til at disponere over en overordnedes konto, kan sekretæren give samtykke til markedsføring på personens vegne.

En virksomhed ønskede at indsamle samtykker til at sende mails med markedsføring til bestemte personer i virksomheder. Virksomheden forventede, at de ofte ville blive mødt af personens sekretær. De anmodede derfor om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om en sekretær kan give samtykke til at modtage markedsføring på vegne af sin overordnede.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke til at modtage markedsføring pr. mail som udgangspunkt skal gives af den person, der har rådigheden over mailadressen.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en sekretær kan give et gyldigt samtykke til at modtage markedsføring på vegne af sin overordnede, hvis sekretæren har fuldmagt hertil.

Lovgrundlaget

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren forudgående har givet samtykke til at modtage markedsføringen. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Sagsnummer: 19/07030-4

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende §10

Kunne du bruge siden?