Mail om adresseændring indeholdt markedsføring

11. januar 2018

Sag

En virksomhed kunne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke lovligt sende en e-mail om, at virksomheden var flyttet til kunder, der fortsat havde reklamationsret på tidligere købte varer, da den pågældende mail indeholdte markedsføring.

En virksomhed, der solgte varer både til forbrugere og andre virksomheder, ønskede at sende en mail til de kunder, der fortsat havde reklamationsret på købte varer, om, at virksomheden var flyttet. Mailen indeholdt oplysning om virksomhedens nye adresse og indeholdt samtidig en stor grøn boks, hvor der stod ”[virksomhedens navn] er flyttet”, et stort logo og store billeder af virksomhedens nye lokaler og personale. Der stod også i mailen, at ”vi glæder og til at se dig igen :-)”.

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Det fremgår af markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Forbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1, gælder uanset, om modtageren er forbruger, erhvervsdrivende eller en offentlig myndighed. Forbuddet dækker alle former for direkte markedsføring herunder imagemarkedsføring.

Henvendelser, der ikke indeholder markedsføring, er ikke omfattet af forbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1. Der skal således skelnes mellem rene servicemeddelelser og henvendelser, der indeholder markedsføring. Hvis en virksomhed eksempelvis har solgt en vare, kan virksomheden lovligt meddele en tidligere kunde, der stadig har reklamationsret, at virksomheden er flyttet. Virksomheden må dog ikke samtidig markedsføre sin virksomhed eller dens produkter.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at den pågældende mail indeholdt markedsføring, uanset at teksten i mailen var af servicemæssig karakter. Det skyldes, at mailen indeholdt store logoer og store billeder af virksomhedens nye lokaler og personale, samt at der i mailen står, at ”vi glæder os til at se dig igen”.

Mailen havde efter Forbrugerombudsmandens opfattelse således ikke ren servicemæssig karakter.

Sagsnummer: 17/13132

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende §10

Kunne du bruge siden?