Skip navigation

Forhåndsbesked om promovering på Facebook

03. april 2018

Sag

En virksomhed ønskede at give en gave til gengæld for et Facebook-like. Virksomheden ønskede også at holde en konkurrence, hvor de opfordrede brugere til at tagge deres kollegaer. Begge parter ville få et lod i konkurrencen. Forbrugerombudsmanden fandt, at virksomheden kunne opfordre brugerne til at like, men ikke til at tagge.

En virksomhed anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af promoveringer på Facebook. Virksomheden ønskede at give en gave til personer, der ”likede” virksomhedens Facebook-side. Virksomheden ønskede også at afholde en konkurrence, hvor deltagerne skulle tagge en kollega i et Facebook-opslag. Begge parter ville få et lod i konkurrencen.

Virksomheder, der benytter forbrugere til at foretage handlinger, som virksomheden ikke selv kan foretage, kan efter omstændighederne blive straffet for overtrædelse af markedsføringslovens § 10 eller forbrugeraftalelovens § 4, hvis forbrugeren henvender sig til nogen på en måde, der er i strid med bestemmelserne.

Om ”likes”

Et Facebook-like medfører alene beskeder i brugernes ”nyheder”. De nordiske Forbrugerombudsmænd har i ”Standpunkt til markedsføring via Sociale Medier” udtalt, at det er Forbrugerombudsmændenes opfattelse, at meddelelser, som vises under ”Nyheder”, ikke er elektronisk post, men er omfattet af reglerne om andre midler til fjernkommunikation.

Da det er muligt at frabede sig henvendelser i brugerens nyheder, er opfordring til at ”like” en side ikke i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 4 og 6, om henvendelser sendt via andre midler til fjernkommunikation end dem nævnt i markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Det er derfor ikke en overtrædelse af bestemmelserne om uanmodede henvendelser, hvis en virksomhed anvender konkurrencer eller gaver til at opfordre forbrugerne til at dele et opslag eller opfordrer brugerne til at ”like” sin Facebook-side.

Om ”tags”

Forbrugerombudsmanden sidestillede et tag med en ”tip en ven”-funktion.

Et ”tag” på Facebook sender en notifikation til Facebook-brugeren. notifikationen er en meddelelse i form af tekst, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, der kan lagres på nettet og modtagerens terminalsystem, indtil modtageren henter beskeden. Et tag på Facebook er derfor omfattet af begrebet elektronisk post, som defineret i markedsføringslovens § 2, nr. 15.

Et tag fungerer som et link til en bestemt side. Den taggede modtager en notifikation på Facebook, og hvis den taggede har accepteret push-beskeder på sin telefon, vil han ligeledes modtage en push-besked.

Forbrugerombudsmanden fandt, at hvis opslaget, som virksomheden opfordrer Facebook-brugere til at tagge andre i, er med henblik på markedsføring, vil tagget være med henblik på direkte markedsføring. Dermed vil det være i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1, hvis virksomheden afholder en konkurrence, hvor en Facebook-bruger skal tagge en anden bruger for at deltage.

Forbrugerombudsmanden tog forbehold for, at Facebook kunne ændre tagge-funktionen.

Sagsnummer: 18/08504

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende §10

Kunne du bruge siden?