Skip navigation

Bøde for at ringe til indehavere af enkeltmandsvirksomheder på Robinsonlisten

20. november 2020

Sag

En virksomhed blev idømt en bøde på 40.000 kr. for at have ringet op til fire indehavere af enkeltmandsvirksomheder på Robinsonlisten.

Det er som udgangspunkt lovligt at ringe til andre virksomheder med henblik på at indgå en aftale. En personlig drevet virksomhed, som fx en enkeltmandsvirksomhed, er dog i visse situationer beskyttet mod telefoniske henvendelser. Det er ulovligt at ringe uanmodet til en personlig drevet virksomhed, hvis den drives fra en adresse, som er på Robinsonlisten, eller hvor virksomheden har frabedt sig direkte markedsføring over for den virksomhed, der ringer op.

I sagen havde tre indehavere af enkeltmandsvirksomheder klaget til Forbrugerombudsmanden, mens en enkelt havde klaget til politiet. Virksomhederne blev alle drevet fra en adresse på Robinsonlisten.

Sagen blev afgjort med en udeblivelsesdom på 40.000 kr.

 

Sagsnummer: 20/05336

Lovgrundlag:Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende §10

Kunne du bruge siden?