Skip navigation

Mediehuse ændrer praksis for reklamemarkering efter forhandling med Forbrugerombudsmanden

16. juli 2018

Sag

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at to større mediehuse i nogle tilfælde ikke markerede reklamer tilstrækkeligt på sine hjemmesider. De to mediehuse har meddelt, at de fremover vil følge Forbrugerombudsmandens anvisninger.

Forbrugeombudsmanden har indskærpet reglerne om skjult reklame overfor to større mediehuse. Det sker efter klager fra forbrugere over konkret indhold på mediehusenes hjemmesider. Forbrugerombudsmanden har gennemgået siderne og vurderet, at reklamer i flere tilfælde ikke var markeret tilstrækkeligt.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal det være tydeligt og gennemskueligt for modtagerne, hvis der er kommercielle interesser bag indhold. Det gælder, uanset om budskabet kommer fra virksomheden selv eller bliver formidlet gennem en tredjemand, fx et magasin.

På den ene hjemmeside fremgik det i nogle tilfælde ikke tydeligt, når links i en omtale, der henviste til andre virksomheders webshop, var reklamelinks. På den anden hjemmeside så Forbrugerombudsmanden tilfælde på reklameindhold, der var markeret med en lille, utydelig skriftsstørrelse og –farve i forhold til den øvrige tekst, og markeringen stod et sted, hvor den var nem at overse.

På begge hjemmesider var teasere til reklamer i nogle tilfælde heller ikke tydeligt markeret som reklame. Desuden var der indhold på hjemmesiderne, som ikke tydeligt angav, hvem der var afsender af reklamen. Det er et krav efter e-handelslovens § 9, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden har haft en god dialog med mediehusene om markering af reklamer på deres hjemmesider og i trykte magasiner. Mediehusene har begge oplyst, at de fremover vil markere reklamer tydeligt og adskille disse fra redaktionelle artikler, så læserne ikke er i tvivl om, hvornår der er kommercielle interesser bag indhold.

Forbrugerombudsmandens har blandt andet indskærpet over for mediehusene:

  • at det skal oplyses tydeligt som det første/i toppen, hvis en omtale er reklame, fx med ”reklame” eller ”annonce”,
  • at teasere, der leder videre til betalt indhold, tydeligt skal være markeret som reklame,
  • at det tydeligt skal fremgå af reklamer på nettet, hvem der er afsender af reklamen,
  • at reklamelinks (affiliate links) også skal markeres tydeligt som reklame, fx ved tydeligt at skrive ”reklamelink” eller ”annoncelink” oven over linket eller i direkte forlængelse af linket,
  • at hvis der i en omtale, der er reklame, er indsat reklamelinks, skal det være tydeligt, at både omtalen og reklamelinks er reklame,
  • at markeringerne ”præsenteret af”, ”i samarbejde med” eller ”advertorial” ikke er tilstrækkelige reklamemarkeringer,
  • at reklamer tydeligt skal adskille sig fra redaktionelt stof, og
  • at det har betydning for vurderingen af, om omtalen adskiller sig tydeligt fra det øvrige redaktionelle stof, hvordan øvrige omtaler er sat op.

Sagsnummer: 18/04979 og 18/05080

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende § 6, stk. 4

KUNNE DU BRUGE SIDEN?