Skip navigation

Indskærpelse for utilstrækkelig reklamemarkering og uanmodede e-mails

24. januar 2020

Sag

Forbrugerombudsmanden indskærpede, at den kommercielle hensigt skulle fremgå klart i uddrag af tekster på en hjemmeside, der ledte videre til tekster med en kommerciel hensigt, og at der ikke måtte blive sendt uanmodede e-mails med markedsføring fra hjemmesiden.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at en virksomhed, der havde tester med en kommerciel hensigt på sin hjemmeside, ikke klart oplyste den kommercielle hensigt i uddrag af teksterne på hjemmesiden. Forbrugerombudsmanden understregede, at forbuddet mod skjult reklame i markedsføringslovens § 6, stk. 4, gælder alle dele af markedsføringen, herunder i uddrag af tekster, der leder videre til tekster med en kommerciel hensigt. Derfor var uddragene vildledende og i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 4. Virksomheden oplyste, at den kommercielle hensigt fremover ville fremgå klart af uddragene.

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for virksomheden, at den skulle sørge for, at den kommercielle hensigt fremover ville fremgå klart alle steder på virksomhedens hjemmesider mv., hvor teksterne blev nævnt, herunder i selve teksten, på forsiden af hjemmesider, der henviste til/linkede til tekster med en kommerciel hensigt, samt i øvrige uddrag, der linkede til teksterne.

Forbrugerombudsmanden understregede desuden, at tekster med reklame, der også rettede sig mod børn og unge, skulle være ekstra tydeligt markeret som reklame.

Virksomheden havde hjemmesider med brugergenereret indhold. Virksomheden oplyste, at man som bruger kunne følge andre brugere og modtage en notifikation (fx via e-mail), hvis man fik en ny følger. Hvis denne nye følger havde oprettet sin profil med en profiltekst, der indeholdt markedsføring, ville denne markedsføring fremgå af notifikationen til modtageren. Brugeren der blev ”fulgt” kunne derfor modtage uanmodede e-mails med markedsføring.

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor over for virksomheden, at den skulle sikre, at brugere på virksomhedens hjemmesider i fremtiden ikke ville modtage uanmodede e-mails med markedsføring.

Sagsnummer: 18/12883

Lovgrundlag:Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende § 6, stk. 4

Sidst opdateret: 24. januar 2020

Kunne du bruge siden?