Bøder for skjult reklame på forsiden af blad for børn

05. december 2017

Sag

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i oktober 2015 en virksomhed, et bladkompagni og en chefredaktør for skjult reklame rettet mod børn og unge, da der på forsiden af et blad rettet mod børn blev vist virksomhedens logo, virksomhedens bygning og med småt angivet ”vind med [virksomheden], uden at forsiden var markeret med ”reklame” eller lignende. Bladet indeholdt også en historie om en virksomhed af samme type, som virksomheden vist på forsiden.

Forsiden på et blad rettet mod børn og unge viste en tegning af nogle af bladets figurer, der sad på et dyr, der er virksomhedens logo. Nederst på forsiden var virksomheden tegnet, og der var et smalt, blåt felt med et billede med teksten ”Vind med [virksomheden]” samt virksomhedens logo.

Efter den gældende markedsføringslovs § 6, stk. 4, (den tidligere markedsføringslovs § 4) skal en reklame altid fremstå, så den klart bliver opfattet som en reklame, uanset dens form og uanset hvilket medie den bliver bragt i. Der gælder særligt skrappe krav til, hvor tydelig det skal fremgå, at der er tale om reklame, når målgruppen er børn og unge.

Virksomheden og bladkompagniet erkendte, at hele forsiden på bladet var en reklame for virksomheden.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det - med undtagelse af det blå felt øverst på siden - ikke klart for børn og unge, at forsiden var reklame. Det skyldes bl.a.:

  • at forsiden ikke var markeret med ord ”reklame” eller lignende, og
  • at forsiden i øvrigt var udformet, som forsiderne på bladet normalt er, med en tegning der henviser til en af historierne inde i bladet.

Virksomheden overtrådte derfor efter Forbrugerombudsmandens opfattelse overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Forbrugerombudsmanden politianmeldte også bladkompagniet og den daværende chefredaktør på bladet, da de efter medieansvarsloven bærer er strafferetligt ansvar.

Forbrugerombudsmanden fandt, at det var en skærpende omstændighed, at hovedmålgruppen for reklamen var børn og unge.

I oktober 2017 betalte virksomheden en udenretlig bøde på 60.000 kr., bladkompagniet en udenretlig bøde på 60.000 kr. og chefredaktøren en udenretlig bøde på 15.000 kr. Hos virksomheden blev et udbytte på 29.600 kr. konfiskeret.

Vi gør opmærksom på, at markedsføringsloven blev ændret den 1. juli 2017. Forbuddet mod skjult reklame fremgår nu at lovens § 6, stk. 4.

Sagsnummer: 15/04635

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende § 6, stk. 4

Kunne du bruge siden?