Skip navigation

Forbehold for trykfejl er ikke altid nok

05. november 2007

Sag

En supermarkedskæde henviste til, at et tilbud i en reklameavis faldt under det generelle forbehold, da der var tale om en trykfejl. Forbrugerombudsmanden fandt dog, at der var tale om vildledende reklame, da både billede og tekst klart viste, hvad tilbuddet omfattede.

I en reklameavis fra en større supermarkedskæde under overskriften ”Prispres” fremgik et billede af to glas fiskeolie. Teksten i annoncen lød ”2 flasker 185 kroner”. Men en forbruger kunne konstatere, at tilbuddet kun gjaldt et enkelt glas og klagede til Forbrugerombudsmanden.

Ifølge ejeren af supermarkedskæden var der tale om en trykfejl, som var omfattet af det generelle forbehold for trykfejl, der fremgik på reklamens bagside.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var der imidlertid i den konkrete sag tale om vildledende reklame. Både billedet og teksten sendte det klare budskab, at tilbuddet gjaldt to glas. Da dette ikke var tilfældet, var der tale om vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens §§ 3 og 13.

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor over for supermarkedskæden, at selskabet ikke i forbindelse med fejl i sin markedsføring kunne henvise til et generelt forbehold om trykfejl. Selskabet har over for Forbrugerombudsmanden erkendt og beklaget fejlen. Endvidere oplyste selskabet, at det til stadighed vil indrette sin markedsføring i overensstemmelse med markedsføringsloven.

Sagsnummer: 1120/5-751

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 3, Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 13

Sidst opdateret: 05. november 2007

Kunne du bruge siden?