Skip navigation

Det skal være muligt at modtage produkter uden at give samtykke til markedsføring

24. juli 2020

Sag

Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at hvis en forbruger ikke kan modtage et produkt, der har en økonomisk værdi, uden at give samtykke til at modtage markedsføring, vil samtykket som udgangspunkt ikke være frivilligt. Også selvom forbrugeren ikke skal betale penge for produktet.

En virksomhed ønskede at oprette en nyhedstjeneste, hvor brugerne skulle give samtykke til markedsføring fra tredjeparter for at modtage nyhederne. Virksomheden anmodede derfor om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om samtykket til markedsføring fra brugerne ville være gyldigt.

Et samtykke til at modtage markedsføring skal være frivilligt, specificeret, informeret og utvetydigt. Det fremgår af markedsføringslovens § 2, nr. 14.

Et samtykke skal være frivilligt i den forstand, at den, der får tilbud om at give et samtykke, skal have et reelt og frit valg. Et køb må derfor ikke være betinget af, at man samtidig giver et samtykke til at modtage markedsføring.

Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at artiklerne havde en ikke ubetydelig økonomisk værdi for eventuelle abonnenter, og betalingen for nyhedsartiklerne var samtykke til at modtage markedsføring. Da det således alene var muligt at ”købe” nyhedsartiklerne, hvis brugerne gav samtykke til at modtage markedsføring, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at samtykket ikke ville være frivilligt og derfor ikke gyldigt.

Hvis virksomheden gjorde det muligt for brugerne at vælge mellem enten at betale for adgangen til nyhederne uden samtidigt at give samtykke til markedsføring, eller at give samtykke til at modtage markedsføring for at få adgang til nyhederne, ville samtykket være givet frivilligt.

Sagsnummer: 18/17698

Lovgrundlag:Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende §10

KUNNE DU BRUGE SIDEN?