Skip navigation

Markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og spil på podcasts

02. september 2020

Sag

En podcast med et separat fodboldprogram og et separat sportsbettingprogram skulle efter Forbrugerombudsmandens vurdering anses som programmer med en sådan indbyrdes sammenhæng, at det ville være i strid med forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, hvis fodboldprogrammet havde en forbrugslånsvirksomhed som annoncør og sportsbettingprogrammet havde et spil eller en spiludbyder som annoncør.

Forbrugerombudsmanden har modtog en henvendelse fra en person, som ønskede at lave en podcast med et separat fodboldprogram og et separat sportsbettingprogram.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse måtte henholdsvis fodboldprogrammet og programmet for betting på fodbold og anden sport – anses for at være programmer med en sådan indbyrdes sammenhæng, at det ville være i strid med forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, hvis fodboldprogrammet havde en forbrugslånsvirksomhed som annoncør og sportsbettingprogrammet havde et spil eller en spiludbyder som annoncør.

Har visningen af logo, navn eller andre forretningskendetegn for forbrugslånsvirksomheder på potcastens hjemmeside karakter af markedsføring, måtte logo/navn/kendetegn ikke vises på samme side på hjemmesiden eller på sider, der vises umiddelbart efter hinanden. Der måtte heller ikke linkes eller på anden måde ske henvisninger mellem reklamerne for henholdsvis forbrugslånsvirksomheden/forbrugerkreditten og spiludbyderen/spillet.

Ved vurderingen af om forbuddet var overtrådt, ville Forbrugerombudsmanden blandt andet lægge vægt på, om markedsføringen på hjemmesiden var tilrettelagt på en sådan måde, at forbrugeren bevidst eller ubevidst kunne komme til at forbinde markedsføringen af de to typer virksomheder/produkter med hinanden.

Sagsnummer: 20/09433

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende § 11b

KUNNE DU BRUGE SIDEN?