Skip navigation

Forhåndsbesked om sponsorkreditering af forbrugslånsvirksomheder i programtrailere

09. oktober 2020

Sag

Sponsorkreditering med angivelse af fx forbrugslånsvirksomhedens navn, logo eller andre kendetegn i programtrailere med et vist tidsinterval forud for eller efter visningen af markedsføring af spil eller spiludbydere på en tv-kanal kunne efter Forbrugerombudsmandens vurdering udgøre en overtrædelse af forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1.

En landsdækkende tv-station anmodede Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked om lovligheden af, at vise programtrailere med sponsorkreditering af forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere, efter at forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1, var trådt i kraft den 1. juli 2020.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse at sponsorkreditering i trailere til programmer på tv-kanalen var markedsføring omfattet af markedsføringslovens § 11 b. Det var uden betydning, om visningen af den sponsorerende forbrugslånsvirksomheds kendetegn mv. i programmet eller programtraileren var lovpåbudt, da gerningsindholdet i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1, ikke var selve visningen af forbrugslånsvirksomhedens kendetegn mv., men at visningen skete i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ville det derfor kunne udgøre en overtrædelse af forbuddet i markedsføringslovens § 11 b, stk. 1, hvis sponsorkreditering med angivelse af fx forbrugslånsvirksomhedens navn, logo eller andre kendetegn i programtrailere, skete med et vist tidsinterval forud for eller efter visningen af markedsføring af spil eller spiludbydere.

Sagsnummer: 20/09829

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende § 11b

KUNNE DU BRUGE SIDEN?