Skip navigation

Forbruger blev opkrævet udenretlige inkassoomkostninger uden at have modtaget tilstrækkelig varsling

09. juni 2010

Sag

Forbrugerombudsmanden har indskærpet, at man ikke kan opkræve udenretlige inkassoomkostninger, når forbrugeren kun er varslet om inkassogebyrer.

Efter renteloven kan en erhvervsdrivende maksimalt opkræve 100 kr. i inkassogebyr. Hvis den erhvervsdrivende vil have en anden til at inddrive fordringen, kan der kun opkræves udenretlige inddrivelsesomkostninger, hvis skyldneren er blevet varslet herom.

I en konkret sag fandt Forbrugerombudsmanden, at den udsendte rykkerskrivelse og en medsendt udateret påmindelsesseddel kun varslede om inkassogebyrer og ikke påføring af inkassoomkostninger. Ligeledes var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der ikke var en sikker sammenhæng mellem rykkerskrivelsen og den vedlagte påmindelsesseddel, som derfor ikke levede op til kravene i § 3, stk. 1, i inkassobekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002).

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for inkassoselskabet, at bekendtgørelsen i fremtiden skulle overholdes, og at inkassoomkostningerne skulle fremgå af selve rykkerskrivelsen, hvis selskabet ønskede at opkræve udenretlige inkassoomkostninger.

Sagsnummer: 09/05412

Lovgrundlag:Renteloven Renteloven

Sidst opdateret: 04. august 2010

KUNNE DU BRUGE SIDEN?