Skip navigation

Rykkerprocedure var i strid med god markedsføringsskik

09. december 2010

Sag

Fremsendelse af rykkere via SMS til alle numre registreret i skyldners navn, herunder numre der blev anvendt af skyldnerens børn, var i strid med god markedsføringsskik, idet banken herved lagde et stærkt pres på skyldneren og dennes familie. Banken ændrede herefter sin rykkerprocedure.

En bank havde som led i sin rykkerprocedure sendt rykkere med mindre end 10 dages mellemrum både pr. e-mail og SMS, herunder til skyldnerens børn, idet børnenes telefonnumre var registreret i skyldnerens navn.

Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik i den forbindelse skulle fortolkes i lyset af inkassolovens § 9 om god inkassoskik. Af forarbejderne til inkassolovens § 9 følger, at bestemmelsen også tilsigter at regulere inkassobureauers adfærd overfor f.eks. skyldnerens familie. Der må efter bestemmelsen ikke anvendes metoder, som udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe.

Forbrugerombudsmanden udtalte samtidig, at det er bankens pligt at sørge for, at eventuelle SMS-rykkere alene udsendes til skyldneren – kan banken ikke sikre dette, må banken afstå for at anvende en sådan rykkerprocedure.

Efter dialog med Forbrugerombudsmanden tilkendegav banken, at man fremover kun ville udsende rykkermeddelelser via SMS, til de telefonnumre, som skyldnerne selv havde oplyst til banken.

Sagsnummer: 10/01121

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 1, Inkassoloven Inkassoloven

Sidst opdateret: 17. juli 2014

KUNNE DU BRUGE SIDEN?