Gratisavis fik indskærpelse for utilstrækkelig markering af reklame

13. oktober 2017

Sag

Gratisavisen havde vist virksomheders logoer i forbindelse med artikler, men det var ikke tydeligt for læseren, at hensigten med artiklerne var at reklamere for virksomhederne. Teksterne var derfor ikke markeret tilstrækkeligt tydeligt som reklame.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at en gratisavis bragte artikler med annoncørers logoer, der var placeret i forbindelse med artiklerne, men efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det ikke tydeligt for læserne, om annoncørerne havde betalt for at få artiklerne bragt, selv havde skrevet dem eller om artiklerne var redaktionelt stof.

Gratisavisen oplyste, at nogle af artiklerne var skrevet eller betalt af de virksomheder, hvis logo var vist, mens en enkelt artikel var redaktionel, men sponsoreret af en virksomhed.

Gratisavisen oplyste, at den fremover ville markere annoncer tydeligt og adskille dem fra redaktionelle artikler, så læserne ikke var i tvivl om, hvornår der var kommercielle interesser bag gratisavisens tekster.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det vigtigste var, at læserne vidste, hvad der var baggrunden for indholdet/samarbejdet inden eller samtidig med, at de læste indholdet.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at:

  • Hvis en tekst er betalt eller leveret af en annoncør, og annoncørens navn eller logo bliver vist i forbindelse med teksten, vil teksten være reklame for virksomheden,

  • hvis en tekst fremstår som redaktionel, er visning af en annoncørs logo eller en ikke iøjnefaldende markering med ”annonce” ikke i sig selv en tilstrækkelig reklamemarkering,

  • det er i strid med god markedsføringsskik, hvis en annoncørs navn eller logo er placeret på en måde, så det ikke er tydeligt for læseren, om en tekst er reklame eller redaktionelt stof, og

  • det skal være tydeligt i toppen af en tekst, hvis der er en kommerciel hensigt, så læseren er klar over det, når læseren vælger at læse teksten.

Sagen er blevet offentliggjort ved pressemeddelelse den 24. oktober 2017.

Sagsnummer: 16/06258

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende § 6

Kunne du bruge siden?