Skip navigation

Møbelforhandler får bøde for vildledende markedsføring

22. august 2022

Sag

En møbelforhandler har vedtaget en bøde på 40.000 kroner efter at have været politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for at bruge fiktive mængderabatter på sin hjemmeside.

En klage over en møbelforhandlers prismarkedsføring fik Forbrugerombudsmanden til at foretage en undersøgelse af deres hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte møbelforhandleren for vildledende markedsføring, da virksomheden seks gange havde anvendt fiktive mængderabatter på sin hjemmeside i en periode på 42 dage.

Virksomheden oplyste eksempelvis ved markedsføringen af en stol, at prisen for én stol var 199 kroner og at prisen for fire stole var 499 kroner. Forbrugeren ville derfor spare 297 kroner ved køb af fire stole. Det var dog ikke tilfældet, da det fremgik med småt under ”Læg i kurv-knappen”, at man slet ikke kunne købe færre end fire stole.

Virksomheden havde gjort brug af vildledende besparelsesudsagn, da det ikke var muligt at købe stolene til den oplyste stykpris. Det var en fiktiv mængderabat, som kunne give forbrugerne den opfattelse, at de opnåede en besparelse ved køb af fire stole frem for stykvis, og at købet var mere fordelagtigt, end det reelt var.

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Vildledning efter stk. 1, kan bl.a. relatere sig til prisen, den måde prisen beregnes på eller en særlig prismæssig fordel, jf. markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 5.

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 5, stk. 2, nr. 5, at bestemmelsen bl.a. omfatter særlige prismæssige fordele. Herunder falder oplysninger om førpriser, rabatter, tilbud, vejledende udsalgspriser m.v.

Det fremgår af markedsføringslovens § 8, stk. 1, at det er en betingelse for, at der er handlet i strid med § 5, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en særlig gruppe af forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.

Virksomheden vedtog en bøde på 40.000 kroner.

Sagsnummer: 20/07617

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende § 5

KUNNE DU BRUGE SIDEN?