Skip navigation

Dansk webbutik er stoppet med at markedsføre og sælge smartwatches til børn med alvorlige sikkerhedsmangler

10. december 2020

Sag

En dansk webbutik markedsførte smartwatches til børn, som led af alvorlige sikkerhedsmangler. Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheden i sin markedsføring havde afgivet urigtige oplysninger og udeladt væsentlige oplysninger i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven.

Webbutikken markedsførte og solgte smartwatches til børn, som brugte appen SeTracker. En rapport udarbejdet af det norske Forbrukerrådet i samarbejde med cybersikkerhedsvirksomheden mnemonic har bl.a. undersøgt smartwatches til børn, som bruger appen SeTracker. Ifølge rapporten kan uvedkommende personer bl.a. få adgang til urene, kommunikere med barnet og ændre barnets GPS-placering. Herudover er der funktioner i urene, som ikke altid virker, eksempelvis en SOS-knap, som barnet kan bruge i nødsituationer og sende en advarsel til forældrene, hvis uret fjernes fra barnet.

På webbutikkens hjemmeside blev urene bl.a. markedsført som ”et sikkert valg”, der kan give ”både barn og forældre en tryggere hverdag”.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringen var i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, og markedsføringslovens § 6, stk. 1. Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse stoppede webbutikken salget af smartwatches til børn på hjemmesiden og destruerede sin lagerbeholdning af produkterne.

Sagsnummer: 20/06788

Lovgrundlag:Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende § 5, Markedsføringsloven 2017 - gældende § 6

KUNNE DU BRUGE SIDEN?