Skip navigation

Salg af obligationer til kunder med lav risikoprofil var erstatningspådragende, da obligationerne ikke var et lavrisikoprodukt

28. maj 2019

Sag

En større dansk bank havde solgt obligationer til kunder med lav risikoprofil, uanset at obligationerne ikke var et lavrisikoprodukt. Det medførte efter Forbrugerombudsmandens opfattelse erstatningsansvar. I henhold til forlig med Forbrugerombudsmanden blev berørte kunder tilbudt kompensation.

En på daværende tidspunkt større dansk bank havde rådgivet kunder med lav risikoprofil til at købe de såkaldte Kalvebod-obligationer, der var virksomhedsobligationer, som var udstedt med sikkerhed i ansvarlige lån ydet til en række mindre og mellemstore danske banker.

Sagen drejede sig nærmere bestemt om obligationerne 2 % Kalvebod Plc S1 2013 og 2 % Kalvebod Plc S3 2014, som banken solgte i perioden fra og med 2005 til og med 2008.

Kalvebod-obligationerne var imidlertid ikke et lavrisikoprodukt, og banken havde derfor efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke ydet kunderne en relevant, retvisende og fyldestgørende rådgivning. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde banken dermed pådraget sig et erstatningsansvar for det tab, som kunderne havde lidt som følge af, at de havde købt obligationerne.

Da banken i 2011 gik konkurs, overtog Finansiel Stabilitet bankens aktiver og dele af bankens forpligtelser.

Konkursboet samt Finansiel Stabilitet indgik på baggrund af drøftelser med Forbrugerombudsmanden et forlig i sagen, hvorefter de berørte kunder tilbydes kompensation for 60 % af deres tab.

Forbrugerombudsmanden har i vidt omfang baseret sin vurdering i sagen på Højesterets dom af 17. oktober 2012 i den såkaldte DiBa Bank-sag, der vedrørte samme og tilsvarende virksomhedsobligationer.

Sagsnummer: 18/03508

Lovgrundlag:Lov om finansiel virksomhed § 43

KUNNE DU BRUGE SIDEN?