Skip navigation

Forbrugerombudsmanden besluttede ikke at gå nærmere ind i en sag om et pensionsselskabs omvalg

07. januar 2015

Sag

Forbrugerombudsmanden besluttede ikke at gå videre med en sag om et pensionsselskabs tilbud om skift fra et garanteret produkt til et markeds-rente-produkt. I forbindelse med afslutningen af sagen aftalte Forbrugerombudsmanden og pensionsselskabet, at kunderne i en periode på mindst seks måneder havde mulighed for at anlægge sag mod pensionsselskabet.

Et pensionsselskab havde i fire omgange siden oktober 2012 tilbudt grupper af kunder kompensation, hvis de gav afkald på deres garantier og valgte om til en pensionsordning med markedsrenter.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at pensionsselskabets rådgivning af kunderne i den forbindelse burde have været mere fyldestgørende, end den var. Det skyldtes, at det brev med tilhørende brochure med tilbud om omvalg, som pensionsselskabet sendte til kunderne, kunne forstås som om, at kunderne fik en kompensation, der var beregnet individuelt i forhold til værdien af den enkelte kundes garanti, men reelt blev der anvendt et kollektivt princip. Dette medførte, at der kunne være store forskelle mellem de tildelte kompensationsbeløb og værdien af garantien for de enkelte kunder.

 

Forbrugerombudsmanden besluttede imidlertid ikke at gå videre med sagen af fire grunde:

  • Pensionsselskabet anvendte en af flere lovlige beregningsmetoder til at beregne kompensationsbeløbet til kunderne.
  • Folketinget har siden fastlagt en lovbestemt beregningsmetode, som selskaberne fremover skal bruge, hvorfor spørgsmålet er historisk.
  • Det er ikke muligt at sige generelt, hvorvidt kunderne ville have foretaget et omvalg, hvis de var blevet mere fyldestgørende informeret. Det skyldes, at et markedsrenteprodukt kan være fordelagtigt af andre årsager, f.eks. fordi det vurderes at give større mulighed for at opnå et højere afkast.
  • Forbrugerombudsmanden aftalte med pensionsselskabet, at der efter afslutningen af sagen var en periode på minimum seks måneder, hvor kunder, der havde accepteret pensionsselskabets tilbud om omvalg fra et garanteret produkt til markedsrente i efteråret 2012 og/eller foråret 2013, kunne rejse individuelle krav mod pensionsselskabet, hvis de fandt, at der var grundlag herfor.

Sagsnummer: 14/00483

Lovgrundlag:Legislations Lov om finansiel virksomhed

Sidst opdateret: 12. januar 2015

KUNNE DU BRUGE SIDEN?