Skip navigation

Ankesag om investering i garantikapital i sparekasse hævet

07. juli 2014

Sag

Forbrugerombudsmanden indtrådte i en erstatningssag om en sparekasses salg af garantikapital, hvor der var spørgsmål om mangelfuld rådgivning fra sparekassens side. Anken af byretsdommen blev hævet efter Forbrugerombudsmandens indtræden i sagen.

En sparekasse solgte i september 2008 garantikapital til et ægtepar, som ønskede at investere et beløb i en kort periode. Samtidig med indskuddet opsagde ægteparret aftalen med tre måneders varsel for at få udbetalt pengene i december samme år i forbindelse med et byggeri. Imidlertid lukkede sparekassen som andre sparekasser i november 2008 for udbetalinger af garantikapital for at undgå for stor indløsning af garantikapital inden afklaring af planer om at ændre den lov om finansiel stabilitet, der var blevet vedtaget i oktober 2008. Det betød, at ægteparret ikke kunne få udbetalt deres penge i december 2008. Sparekassen gik efterfølgende konkurs.

Ægteparret fik medhold i byretten. Dommen blev anket, og Forbrugerombudsmanden indtrådte i ankesagen til støtte for ægteparret, idet han vurderede, at sparekassen i den konkrete sag havde handlet i strid med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden lagde i den forbindelse særligt vægt på, at sparekassen gav ægteparret mangelfuld rådgivning ved udelukkende at fremhæve de positive sider ved garantikapital og ikke omtalte eller i hvert fald kraftigt nedtonede de risikofyldte sider, herunder navnlig at pengene kunne gå tabt. Derudover gav sparekassen ægteparret et vildledende billede af sparekassens økonomi mv. Endelig oplyste sparekassen ikke ægteparret om alternative og mindre risikofyldte investeringsmuligheder, ligesom sparekassen afviste at udbetale garantikapitalen til ægteparret, selvom sparekassen havde accepteret opsigelsen af aftalen i forbindelse med aftalens indgåelse.

Efter Forbrugerombudsmandens indtræden i sagen blev anken hævet, og byrettens dom om erstatning til ægteparret stod således ved magt

Sagsnummer: 13/13702

Lovgrundlag:Legislations Lov om finansiel virksomhed

Sidst opdateret: 17. juli 2014

KUNNE DU BRUGE SIDEN?