Skip navigation

Vildledende prismarkedsføring af LED-belysning

10. februar 2022

Sag

Efter henvendelse fra Forbrugerombudsmanden tilrettede en online forhandler af LED-belysning sin prismarkedsføring, som Forbrugerombudsmanden vurderede var vildledende. Selskabet tilrettede også sine handelsbetingelser, så der blev stillet en standardfortrydelsesformular til rådighed samt indsat et link til den europæiske klageportal (OTB-platformen).

På baggrund af en henvendelse fra sine belgiske kolleger i det europæiske håndhævelsessamarbejde (CPC-samarbejdet) blev Forbrugerombudsmanden bekendt med, at en online-forhandler af LED-belysning ikke havde stillet standardfortrydelsesformularen til rådighed for forbrugerne efter forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 9, samt, at der ikke var et link til den europæiske klageportal (OTB-platformen) jf. artikel 14 i EU-forordning nr. 524/2013, på selskabets hjemmeside.

Efter en henvendelse fra Forbrugerombudsmanden tilrettede selskabet sine handelsbetingelser, så disse obligatoriske oplysninger nu fremgik.

Selskabet markedsførte endvidere en lang række af sine produkter med besparelsesudsagnet ”Prisfald XX %”, uden at selskabet over for Forbrugerombudsmanden kunne dokumentere, at produkterne havde været solgt til den angivne normalpris i en periode på mindst 6 uger umiddelbart forud for annonceringstidspunktet. 

Selskabet sammenlignende også priserne på en lang række af sine produkter med en markedspris, uden at selskabet over for Forbrugerombudsmanden kunne dokumentere, at produkterne havde været solgt eller udbudt til salg til den angivne markedspris på et repræsentativt udsnit af den del af markedet, som det var rimeligt og relevant at sammenligne sig med.

Efter modtagelsen af Forbrugerombudsmandens henvendelse ændrede selskabet sin hjemmeside og fjernede de pågældende besparelsesudsagn.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at selskabets prismarkedsføring havde været vildledende, idet selskabet ikke over for Forbrugerombudsmanden kunne dokumentere sine besparelsesudsagn, og Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8 over for selskabet.

Sagsnummer: 21/06943

Lovgrundlag:Legislations Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende, Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende § 8, Legislations Markedsføringsloven 2017 - gældende, Markedsføringsloven 2017 - gældende § 5

KUNNE DU BRUGE SIDEN?