Skip navigation

Forsikringsselskab dømt for at ringe til forbrugere på Robinsonlisten

12. juli 2019

Sag

Et forsikringsselskab blev idømt en bøde på 50.000 kr. for at have ringet til 7 forbrugere, som var registreret på Robinsonlisten.

Et forsikringsselskab havde i perioden fra den 17. februar 2017 til den 23. februar 2018 ringet til syv forbrugere med henblik på direkte markedsføring, selvom forbrugerne stod på Robinsonlisten og ikke havde givet forsikringsselskabet særskilt samtykke til at ringe.

Forsikringsselskaber må som udgangspunkt gerne ringe til forbrugere og sælge forsikringer. Det gælder dog ikke, hvis forbrugeren er registreret på Robinsonlisten og herved har frabedt sig direkte markedsføring. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 4.

Bødens størrelse blev af byretten fastsat ud fra en samlet vurdering af forholdenes karakter, herunder antallet af forurettede og antallet af opkald, oplysningerne om størrelsen af forsikringsselskabets bruttoomsætning og den tid, der var gået, siden forholdene blev begået.

I relation til sagsbehandlingens længde bemærkede retten, at forsikringsselskabet blev sigtet og direktøren afhørt umiddelbart før fristens udløb i forhold til de ældste af forholdene. Retten bemærkede endvidere, at sagen ikke havde en kompliceret karakter. Sagsbehandlingstiden, som efter det oplyste ikke beroede på tiltaltes forhold, blev således tillagt vægt ved strafudmålingen.

Sagsnummer: 18/05328

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2017 - gældende §10, Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende § 4

Kunne du bruge siden?