Skip navigation

Centrale aftalevilkår skal være udformet på dansk

25. juni 2019

Sag

En dating-tjeneste ændrede sine brugervilkår fra engelsk til dansk efter krav fra Forbrugerombudsmanden.

En dating-tjeneste havde på tjenestens danske hjemmeside kun oplyst brugervilkårene på engelsk.

Forbrugerombudsmanden meddelte selskabet, at dette var i strid med forbrugeraftalelovens § 8, stk. 3, der fastlægger, at en række centrale aftalevilkår, som er gengivet i lovens § 8, stk. 1, nr. 1-22, skal være tilgængelige på dansk, når en tjeneste bliver markedsført på dansk.

Dating-tjenesten valgte på baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse at tilrette sine brugervilkår, så de blev tilgængelige på dansk.

Sagsnummer: 18/06310

Lovgrundlag:Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende § 8

Kunne du bruge siden?